O programu

Dobrodošli u Naučnu kuhinjicu, mesto gde mašta uzleće do znanja.

’Mašta je važnija od znanja’’, rekao je veliki naučnik Albert Ajnštajn. Edukativni program ’’Naučna kuhinjica’’ razvijen je upravo na spoznaji suštine i značaja ove velike misli. Program je razvijen sa osnovnim ciljem naučnog opismenjavanja dece u ranom uzrastu, koje u velikoj meri doprinosi njihovom kognitivnom razvoju i predstavlja važnu osnovu za dalju nadogradnju kroz formalno obrazovanje. Namenjen je deci uzrasta od 5-8 godina i obuhvata osnove hemije, fizike i biologije.

Naš pristup temelji se na podsticaju dečje prirodne radoznalosti i želji za spoznajom sveta oko sebe. Prepoznajući ovaj kapacitet, tim stručnjaka sa Univerziteta u Beogradu osmislio je metodologiju rada koja se sastoji iz sledećih segmenata:

 • Uvođenja određenih naučnih pojmova kroz diskusiju
 • Pokaznih vežbi kojima se podstiče razmišljanje o zadatoj temi
 • Samostalnog izvođenja ekperimenata koji su prilagođeni uzrasnoj dobi
 • Logičkih zadataka kroz koje se utvrđuje gradivo
 • Posebno dizajniranih kolektivnih igara usko vezanih za temu, kroz koje igrovnost dobija formu funkcionalnog znanja

Primera radi, svi mališani su čuli za kruženje vode u prirodi. Međutim, svako dete ima sopstvenu predstavu ovog fenomena, koja u najvećem broju slučajeva ne odgovara realnosti. Naš tim dizajnirao je poseban sistem uz pomoć kojeg deca na licu mesta mogu videti sve procese ciklusa kruženja vode u prirodi. Kroz ovaj primer deca se upoznaju sa različitim agregatnim stanjima vode, uslovima pod kojima dolazi do prelaska iz jednog agregatnog stanja u drugi i bivaju osposobljeni da ovaj fenomen smeste u sopstveni kognitivni prostor, razumevajući prirodnu pojavu na pravi način.

Naš zadatak nije da ih naučimo šta da misle, već kako. Uvažavajući njihove početne stavove oblikovane pod okriljem detinjstva, trudimo se da nenametljivo pružimo nadogradnju i potpuno nova saznanja koja su utemeljena u činjenicama.

 • Program se sastoji od 30 nastavnih sati
 • Realizuje se kroz radionice u trajanju od 75 min, jednom nedeljno tokom 6 meseci u kontinuitetu
 • Nastavni priručnici služe za utvrđivanje gradiva i u potpunosti prate obrađene tematske celine
 • Svi naši edukatori su sertifikovani i osposobljeni da rade po patentiranoj metodi ‘’Naučne kuhinjice’’.
 • Male grupe, do najviše 10 učenika, omogućavaju personalizaciju iskustva učenja
 • Program je prilagođen uzrastu polaznika (predškolski, školski)
.

Naš tim

Tim ‘’Naučne kuhinjice’’ na prvom mestu čine ljubitelji dece i zaljubljenici u nauku.

Dr Sanja Šešlija Savić, naučni saradnik Univerzitata u Beogradu, zadužena je za razvoj eksperimentalnog kurikuluma. Dr Nevena Buđevac, vanredni profesor Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ima zadatak da našu naučnu ideju stavi u pedagoške i psihološke okvire koji su prilagođeni određenoj uzrasnoj dobi. Za finalno oblikovanje programa i realizaciju nastave zadužena je Jelena Pilčević, diplomirani inženjer hemijske tehnologije i naš master edukator. Jelena Samardžić, diplomirani grafički dizajner, sa velikim uspehom sve naše ideje preslikava u specijalno osmišljene priručnike koji su deo nastavnog seta. Od ove jeseni, naš tim bogatiji je za još tri edukatora, stručnjaka iz oblasti hemije, biologije i farmacije.

Naša priča

’’Naučna kuhinjica’’ je svoje prve korake napravila još 2019. godine kroz pilot projekat realizovan u saradnji sa Kulturnim centrom u Obrenovcu, gde su i održane prve radionice. Na žalost, naše aktivnosti u ovom periodu su prekinute usled pandemije COVID19. Tokom 2020. naša ideja sazreva, da bi 2021. godine dobila priznanje u svom značaju i inovativnosti i kao takva bila podržana od strane Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije. Kroz realizaciju projektnih aktivnosti vrata znanja Naučne kuhinjice ponovo su otvorena u martu 2022. godine.

Naša misija

Velike misli za male naučnike

Često čujemo frazu „Deca su prirodni naučnici“. Njihova radoznalost i potreba da razumeju svoje okruženje svakako ih pokreće da istražuju i donose zaključke na osnovu sopstvenih iskustava. Medjutim, prepušteni sami sebi, često ne nalaze rešenja. Deci su neophodne smernice kako bi njihova prirodna radoznalost bila usmerena ka kognitivnom i emocionalnom razvoju.

Ideja je rođena kao kritički odgovor na poteškoće sa kojima se deca susreću kroz formalno obrazovanje, posebno u oblasti prirodnih nauka, a koja su posledica nemanja prilike za praktičnu primenu stečenih teorijskih znanja. Potreba za naučnim opismenjavanjem dece u ranom uzrastu zasnovana je upravo na dugoročnim pozitivnim posledicama primene ovog pristupa. Istraživanja i praksa ukazuju da deca imaju mnogo veći potencijal da nauče nešto što su prethodno promislila, pa tako znanja usvojena u ranom detinjstvu obezbeđuju mnogo kvalitetnije okruženje za dalje učenje, sticanje radnih navika i veština. Upravo je rano detinjstvo mesto gde deca trebaju da spoznaju prirodne fenomene i izbliza vide svet koji ih okružuje, što će im poslužiti kao osnova za dalje istraživanje, razvoj logičkog pristupa problemu i suštinsko razumevanje stečenih iskustava.

Negujući individualni pristup, pomažemo svakom detetu da otkrije svoj potencijal i razvije afinitet za zanimanja budućnosti. Shvatamo važnost i neophodnost učenja koje se gradi polazeći od jednostavnijih ka složenijim pojmovima, ali takođe uzimamo u obzir i dečju potrebu da njihov svet bude oblikovan u okvirima njihove znatiželje. Imajući ovaj cilj u vidu, Naučna kuhinjica poslužiće kao most koji spaja dečji prirodni afinitet za igrom i zahteve koje nameće tradicionalni sistem obrazovanja.

x